Wiadomości http://bip.leki-dukielskie.pl RODO Wed, 29 May 2019 17:55:39 +0200 http://bip.leki-dukielskie.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-12 ... Sprawozdanie finansowe za rok 2018 Fri, 24 May 2019 17:37:01 +0200 http://bip.leki-dukielskie.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 ... Sprawozdanie finansowe za rok 2018 Fri, 24 May 2019 15:09:40 +0200 http://bip.leki-dukielskie.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-10 ... Dane adresowe Fri, 24 May 2019 14:36:22 +0200 http://bip.leki-dukielskie.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-2 Szkoła Podstawowa  im. Jana Pawła II  w Łękach Dukielskich 38-456 Łęki Dukielskie 74   tel/fax   (13) 4317504 e-mail  szkolaleki@wp.pl www.szkolaleki.edupage.org... Sprawozdanie finansowe za rok 2018 Thu, 23 May 2019 18:56:00 +0200 http://bip.leki-dukielskie.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-8  Informuję,że zgodnie z par. 34 ust. 9 rozporządzenia w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla sfery budżetowej. sprawozdania finansowe, w tym sprawozdania sporządzane przez jednostki obsługujące oraz łączne sprawozdanie finansowe państwowych jednostek budżetowych, mają......